Nápověda

Výpočet tepelných úspor

Modul realizuje výpočet tepelných ztrát na potrubních rozvodech a plochách v závislosti na tloušťce použité tepelné izolace. Součástí výpočtu je stanovení povrchové teploty a procentuální vyjádření poměru ztrát, resp. úspor tepla.

Vstupní hodnoty

Vypočtené hodnoty v závislosti na tloušťce izolace

Ilustrační graf

Závislost úspor tepla na navržené tloušťce izolace.
Tvar izolace, vnější průměr, vnitřní teplota, teplota okolí a součinitel přestupu tepla zůstávají konstantní.


Výpočet ekonomických úspor provozu

Modul realizuje výpočet ekonomických poměrů provozu v závislosti na tloušťce použité tepelné izolace na potrubních rozvodech a plochách.

Vstupní hodnoty

Vypočtené hodnoty v závislosti na tloušťce izolace

Tvar izolace, vnější průměr, vnitřní teplota, teplota okolí, součinitel přestupu tepla a doba provozu zůstávají konstantní.


Rosný bod a minimální tloušťka izolace

Modul realizuje výpočet teploty rosného bodu a stanovení minimální tloušťky tepelné izolace na potrubních rozvodech a plochách.

Vstupní hodnoty

Vypočtené hodnoty,

Ilustrační graf

  1. Závislost povrchové teploty při navržené tloušťce izolace na relativní vlhkosti okolního prostředí.
  2. Závislost teploty rosného bodu na relativní vlhkosti okolního prostředí.
  3. Závislost minimální tloušťky tepelné izolace na relativní vlhkosti okolního prostředí.

Tvar izolace, vnější průměr, vnitřní teplota, teplota okolí a součinitel přestupu tepla zůstávají konstantní.